تکنسین فنی الکترونیک – آقا

کاردانی یا کارشناسی برق الکترونیک و سایر رشته های مشابه و اچار به دسته های کار در کارخانه عالقه به کار فنی دارای کار با ابزارهای فنی و تجهیزات با امور عمومی کارگاهی سازگاری با تیمیمودب و با اخلاقمسیولیت پذیرفتن و پیگیر بودن برای سازمان ما بسیار مهم است …
منبع خبر: جاب ویژن
دسته بندی خبر: دانش

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021217970330212352/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%82%D8%A7

بخوان:  Bambu Studio 1.8.2 یکپارچه سازی رشته های شخص ثالث را فعال می کند « Fabbaloo
نوشته ایجاد شد 1654

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا