ویدئو: کشف محاسباتی کامپوزیت های ریزساختار با سختی و سختی بهینه - 3DPrinting.com

ویدئو: کشف محاسباتی کامپوزیت های ریزساختار با سختی و سختی بهینه – 3DPrinting.com

ویدئو: کشف محاسباتی کامپوزیت های ریزساختار با مبادلات بهینه سختی و چقرمگی

21 مارچ

منبع: https://3dprinting.com/share/computational-discovery-of-microstructured-composites-with-optimal-stiffness-toughness-trade-offs/

بخوان:  Binder Jetting reduces carbon emissions by 38% according to AMGTA life-cycle assessment
نوشته ایجاد شد 11

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا