ویدئو: نگاهی به پرینتر سه بعدی آزمایشی جدید @properprinting - 3DPrinting.com

ویدئو: نگاهی به پرینتر سه بعدی آزمایشی جدید @properprinting – 3DPrinting.com

ویدئو: نگاهی به پرینتر سه بعدی آزمایشی جدید @properprinting بیاندازید

8 آوریل

منبع: https://3dprinting.com/share/take-a-look-at-properprintings-new-experimental-3d-printer/

بخوان:  Steakholder Foods برای آوردن گوشت چاپ سه بعدی به بازار با مزارع Wyler « Fabbaloo
نوشته ایجاد شد 10

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا